Marijke van Bemmel - Training[s]Acteur

homewat & wieexpertiseover mijcontact

 

 
 
  De sleutel zit aan de binnenkantMarijke van Bemmel, trainingsacteur  
 

Doen is een goede manier van leren

Als trainingsacteur denk ik desgevraagd graag mee over hoe jouw training het beste tot z’n recht komt. Waar kunnen de cursisten het beste in oefenen, zodat de aangeboden theorie en inzichten meteen in de ‘praktijk’ uitgeprobeerd kunnen worden? Welke casuïstiek is hierbij het meest helpend?

Marijke van Bemmel, TrainingsacteurWerkvormen

Welke werkvorm sluit het beste aan bij deze groep? Het één op één rollenspel, een carroussel, regietheater of plenair oefenen (een veilige manier van oefenen waarbij de groep het rollenspel met z’n allen tegelijk doet).

Beklijven

Het rollenspel maakt de situatie inzichtelijk. Kwartjes hoor je vallen. En doordat de casus door de cursist zelf beleefd is, beklijft het nieuw verworven inzicht beter.

Ervaring

Ik heb ruimschoots ervaring met zeer uiteenlopende trainingen, met name bij welzijnswerk, zorg, onderwijs, kinderopvang, politie, supermarkten en gemeenten.
De trainingen spelen zich af op alle niveaus van managment tot werkvloer.

Sociale wijkteams/ welzijnorganisaties/Ouderenzorg/WMO consulenten/thuiszorg:
Vraaggestuurde Vraagverheldering, ook wel keukentafelgesprek genoemd.
Hoe zet je een cliënt in z’n eigen kracht? Hoe zet je een sociaal netwerk in? Hoe wijs je iemand op voorliggende voorzieningen?
Vraagverkenning voor frontoffice en gastvrouwen/gastheren
ZRM (zelfredzaamheidmatrix) in de praktijk

Coaching:
Oefenen in lastige gesprekken

Managers:
Coachend leiding geven

Onderwijs en kinderopvang:
Oudergesprekken
Verzuimgesprekken,
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Feedback geven
Startende leraren

Zorg/ Ziekenhuizen:
Helder communiceren
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Counseling prenatale screening

Gemeenten en adviseurs:
Robuuste adviseurs
Sollicitatiegesprekken

Politie:
Mentale Kracht training
Slecht-nieuws gesprekken

Supermarkten/winkels:
Klantvriendelijkheid
Omgaan met klachten
Agressietraining


 
     
 
 
     
 

Marijke van Bemmel / Training[s]Acteur / 06-23770255

 
  schilderij: Aaltje van Bemmel